ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
HG3853 จ7ก 2542
Title การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว = Under managed float system / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.
Author เจริญ เจษฎาวัลย์
Publication กรุงเทพฯ : พอดี, 2542
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่
Detail 290 หน้า ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   
คุณ อาภรณ์ ไชยสุวรรณ  2 Jul 2018 14:34  
123
    page : 1 
Sign in for add comments

    Recently viewed