ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
DS575.5 .G7 บ7ก 2533
Title การค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษในกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง ค.ศ.1612-1688 / โดย บุศราคัม ช่วงชัย.
Author บุศราคัม ช่วงชัย
Publication [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533
Detail 184 หน้า ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed