ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
DS644.46.D53 K35 1997
Title B.M. Diah, wartawan serba bisa / Toeti Kakiailatu.
Author Kakiailatu, Toeti
Publication Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997
Edition Cet. 1
Detail xii, 281 p. : ill. ; 22 cm
Google http://books.google.com/books?id=3hdlAAAAMAAJ
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed