Not found
Title ศาสตร์แห่งพระราชา แนวคิด ภูมิปัญญา นำสู่การปฏิวัติเพื่อทำคนให้เป็นฅน / ผู้แต่ง วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์ ; เรียบเรียงโดย : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร.) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม.
Author วิระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
Publication กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2553
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 70 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed