ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
DS528.7 พ4ก 2551
Title การต่างประเทศพม่า : ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและชนกลุ่มน้อย / โดย พรพิมล ตรีโชติ.
Author พรพิมล ตรีโชติ
Publication กรุงเทพฯ : โครงการสิ่งพิมพ์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 276 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed