ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
Title MongoDB and PHP / Steve Francia.
Author Francia, Steve
Publication Sebastopol, CA : O'Reilly, c2012
Edition 1st ed
Detail ix, 62 pages : illustrations ; 24 cm
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review
เป็นอีกแนวคิดของ php ที่มองทุกอย่างเป็น object ครับ น่าสนใจมากๆ

  Comments   
คุณ สุรเดช เพชรานนท์  1 Sep 2016 15:30  
ถ้าใครกำลังสนใจเรื่อง NoSql ไม่ควรพลาดเล่มนี้ เนื้อหาภายใรเล่มจะบอกถึงความเป้นการของ NoSql การติดตั้งการใช้งาน รวมไปถึงการใช้ง่าน NoSql ร่วมกับ PHP
    page : 1 
Sign in for add comments

    Recently viewed