ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
Title สถิติ เล่มเดียวจบ = Statistics : bullet guide / Alan Graham ; ผู้แปล พัดชา รัญตะเสวี.
Author แกรแฮม, อลัน
Publication นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2558
Detail 123 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed