Not found
Title จากดินสู่ดิน : จากลูกชาวสวน สู่การเป็นนักข่าวมือรางวัล / เขียน: ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า ; บรรณาธิการ: วาสนา ชินวรากร.
Author ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า
Publication กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่การศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ), 2559
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail 207 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21ซม
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed