Not found
Title การบริหาร การจัดการทรัพยากรและการทำเหมืองแร่ตามบริบทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช, อรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ.
Author พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
Publication กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail ก-จ, 175 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง ; 26 ซม
Subject
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed