ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1
Title ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจที่กำลังเปลี่ยนแปลง / กิตติ ประเสริฐสุข.
Author กิตติ ประเสริฐสุข
Publication [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
Detail 229 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed