Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Legionary คู่มือทหารโรมัน / ฟิลิป มาทิสซาค ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล.
Author
มาทิสซาค, ฟิลิป.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
Call Number
U35 ม6ล 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
กรงเล็บมังกร : แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน / จุลชีพ ชินวรรโณ.
Author
จุลชีพ ชินวรรโณ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
UA837 จ4ก 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
สารพัดเรื่องของ ปืน / ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.
Author
ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
Call Number
UD380 ฉ6ส 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles