Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งรังไข่ / บรรณาธิการ, พิสมัย เจริญปัณญวิชย์ ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2559.
Call Number
WP322 น8 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
วันนี้คือของขวัญของชีวิต : ประสบการณ์การเป็นมะเร็งและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของ อรทัยซะฟู / เขียน, ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์.
Author
ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา, 2559, [2016].
Call Number
QZ200 ภ6ว 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles