Author สหัส พรหมสิทธิ์
Article Title พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ฉบับกระเป๋า / สหัส พรหมสิทธิ์
Subject
 
 
 
Source ไมโครคอมพิวเตอร์ปีที่ 18, ฉ.174 (มกราคม 2543), หน้า 174-183
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title ไมโครคอมพิวเตอร์
Copy ปีที่ 18, ฉ.174 (มกราคม 2543), หน้า 174-183
ISSN 0857-0140
Brief substance เครื่องมือสื่อสารขนาดจิ๋วที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฉพาะตัวบุคคล
Subject
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed