แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนห้องสมุดของคณาจารย์ประจำภาคที่ 2/2557
วันที่ประกาศ : 16 Mar 2015 11:15

   ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 3 เมษายน 2558

   ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดตรวจสอบรายการหนังสือในบัญชีสมาชิกของตนเองและโปรดนำหนังสือมาส่งคืนก่อนวันที่ 3เมษายน 2558 ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือหากอาจารย์ประสงค์ที่จะใช้หนังสือต่อก็สามารถดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ โดยวิธี ดังนี้

1.เข้าสู่หน้าเว็บของศูนย์บรรณสารฯ http://clm.wu.ac.th แล้วไปที่หัวข้อ บริการห้องสมุด คลิกเลือกที่หัวข้อ“ตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง”

2. ทำการเข้าสู่ระบบโดยรหัส User และ Password ของตนเอง

2.1 จะเข้าสู่หน้าจอระบบฐานข้อมูลทั้ง 2 Version (ระบบใหม่และระบบเก่า)

3. กรณีท่านเลือกทำรายการยืมต่อในระบบ OPAC Version 2.0 (ระบบใหม่)

3.1 เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านไปคลิกที่เมนู Check out and due dated (รายการยืมและกำหนดส่ง

3.2 เลือกรายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ด้านหน้ารายการหนังสือชื่อนั้นๆ และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการ ก็คลิกกดที่ปุ่ม”ยืมต่อ”ซึ่งอยู่ด้านล่างสุด

3.3 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืมต่อในระบบด้วยตนเอง

4. กรณีท่านเลือกทำรายการยืมต่อในระบบ OPAC Version 1.3(ระบบเก่า)

4.1 ทำตามขั้นตอนเหมือนกันทุกประการกับระบบ OPAC Version 2.0 (ระบบใหม่) ในข้อ 3.1-3.3

** ซึ่งขณะนี้ระบบได้เปิดให้ยืมต่อด้วยตนเองได้แล้ว โดยให้สังเกตที่สีของตัวอักษรตัวเลขจะเป็น

สีเขียว อยู่ที่วันที่กำหนดส่ง (ทั้งนี้ในส่วนการยืมต่อผ่านระบบด้วยตนเองนั้น ในช่องของการยืมต่อต้องเป็น 0 และ 1 เท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง หรือมีผู้จองต่อ)

2. หากอาจารย์ไม่สะดวกที่จะทำการยืมต่อในระบบด้วยตนเองหรือมีปัญหาขัดข้องใดๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทำการยืมต่อในระบบให้ได้ที่เบอร์โทร. 3344

3. หากท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วหลังวันที่ 3เมษายน 2558 ศูนย์บรรณสารฯจะคิดค่าปรับตามระเบียบที่กำหนดไว้รายการละ 5 บาท/รายการ/วัน จึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว.