Search again

Found: 12,326  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
Call Number
HD58.9 ส6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"Coffee Secret" สูตรลับเปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล.
Author
ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดียว, 2551.
Call Number
HD9199.A2 ป7ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
"คือโมงยามของความคิดถึง" / กฤษฏา กฤษณะเศรณี.
Author
กฤษฏา กฤษณะเศรณี.
Published
กรุงเทพฯ : แมวกวัก, 2551.
Call Number
PN1993.5.T5 ก45ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Author
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
Call Number
HF5549.5.C67 ธ6ค 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ธุรกิจรับจัดเลี้ยง" เสริ์ฟสะดวก รวยได้ไม่จำกัด / บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ บัวใหญ่.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดีย, 2551.
Call Number
TX911 ธ7 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร .
Author
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
Call Number
LB2375 ว6น 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"นายกรัฐมนตรีบนพื้นพรมแดง 2". โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Author
พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สยามมิส พับลิสชิ่ง เฮ้าส์, 2552.
Call Number
JQ1748 พ6น 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"บิ๊กตู่" นายกฯ โหด มัน ฮา / วาสนา นาน่วม.
Author
วาสนา นาน่วม.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number
DS578.32.P72 ว6บ 2558
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" / โดย สุริชัย หวันแก้ว.
Author
สุริชัย หวันแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call Number
HN700.55 ส7พ 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"รัก" คือคำนั้น = The F word / โดย Melly Bare ; สายพิณ คำพา แปล.
Author
แบร์, เคลลี่.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
Call Number
HQ743 บ8ร 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
Author
ทัศนา ทัศนมิตร.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
Call Number
DS589.B2 ท6ว 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Author
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call Number
DS563.5 ศ63ส 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Author
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call Number
DS563.5 ศ63ส 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัตน์ / ธงชัย สันติวงษ์.
Author
ธงชัย สันติวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
Call Number
HD58.8 ธ2อ 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles