Search again

Found: 35,469  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
" ให้" หัวใจแห่งความสำเร็จ / ทิภาพร เยี่ยมวัฒนา, แปลและเรียบเรียง.
Published
กรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2554.
Call Number
BJ1588.T5 ห9 2554
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555.
Call Number
HD58.9 ส6ก 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"Coffee Secret" สูตรลับเปิดร้านกาแฟให้รุ่ง / ผู้เขียน ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์ ; ผู้เรียบเรียง บุษกร เสนากุล.
Author
ปุญชรัศมิ์ รัตนวรเสฏฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : พีเพิล มีเดียว, 2551.
Call Number
HD9199.A2 ป7ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"In Their Views" บทสัมภาษณ์จาก 5 นักวิชาการ / ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์, ขวัญข้าว คงเดชา.
Author
ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า ; 2565.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Proceedings of the 5th Sou...
Author
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้
Published
[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call Number
SF5 ก6ก 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image

image
"คน" เริ่มต้น / จันทราภา จินดาทอง ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ตาก : โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล : โครงการเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2559.
Call Number
JF801 ค3 2559
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"คือโมงยามของความคิดถึง" / กฤษฏา กฤษณะเศรณี.
Author
กฤษฏา กฤษณะเศรณี.
Published
กรุงเทพฯ : แมวกวัก, 2551.
Call Number
PN1993.5.T5 ก45ค 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใส จูงใจพนักงาน / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Author
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
Call Number
HF5549.5.C67 ธ6ค 2555
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"จิต"ของเด็ก อารมณ์ ความคิด ชีวิตเป็นสุข / สยุมพร เค - ไพบูลย์ เขียน.
Author
สยุมพร เค - ไพบูลย์.
Published
(เชียงใหม่) : ศูนย์การศึกษาเซอร์แอเลน, 2543.
Call Number
BF721 ส4จ 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชการคณะโบราณดี ปี 2545 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.
Call Number
CC65 ศ6ด 2545
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2550 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
Call Number
CC65 ศ6ด 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ตากใบ" ในอากาศ ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Published
นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number
HN700.55.S65 ต6 2550
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"ถ้าเป็นคนต้องกล้าฝ่าข้ามไป " : รวมบทกวีเพื่อความสำนึกอันดีงาม / มุฮัมมัด ส่าเหล็ม เขียน.
Author
มุฮัมมัด ส่าเหล็ม.
Published
กรุงเทพฯ : อัล-อีหม่าน, 2544.
Call Number
PL4200 ม7ถ 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles