Search again

Found: 1,254  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
00.00 น. / รงค์ วงษ์สวรรค์ ; กัญญาภัค บุญแก้ว, บรรณาธิการ.
Author
รงค์ วงษ์สวรรค์.
Published
กรุงเทพฯ : วันอังคาร, 2546.
Call Number
Fic. ร2ศ 2546
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
10 เรื่องสั้นรางวัลแพรว.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2543.
Call Number
Fic. ส6 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
100 ยอดหญิงแห่งประวัติศาสตร์จีน = 100 Celebrated Chinese Women / Zhuozhi Chi.
Author
Chi Zhuozhi.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
Call Number
Fic. ช6ห 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
12 นาฬิกา / นิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
Author
นิเวศน์ กันไทยราษฎร์.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ จำกัด, 2537.
Call Number
Fic. น67ส 2537
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
18+ (สิบแปดอัพ) / 10เดซิเบล เขียน.
Author
10เดซิเบล.
Published
กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2551.
Call Number
Fic. ส63ส 2551
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
3 เสี้ยวเป็น 1 ผล 3 คนเป็น 1 เล่ม / อมราวดี, เนื่องน้อย ศรัทธา และ มนันยา.
Author
อมราวดี.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2543.
Call Number
Fic. อ4ส 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
5 ขันทีจอมบงการ ยุคถังและซ่ง / หวางหยงเซิง และ ชี่เชิง ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปล.
Author
หวาง, หยงเชิง.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
Call Number
Fic. ห56ห 2538
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
5 ขันทีจอมโฉด ยุคชุนชิวและฮั่นตะวันออก / หวางหยงเซิง และ ชี่เชิง ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, แปล.
Author
หวาง, หยงเชิง.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
Call Number
Fic. ห5ห 2538
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
5 อัญมณี / แปลโดย แดนอรัญ แสงทอง ... [และคนอื่น ๆ].
Published
ประจวบคิริขันธ์ : บุ๊คไวรัส, 2557.
Call Number
Fic. ห6 2557
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
5 เรื่องเอก / หลวงวิจิตรวาทการ.
Author
วิจิตรวาทการ,
Published
กรุงเทพฯ : นิตยสารคลังสมอง, 2534.
Call Number
Fic. ว62ห 2534
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
7+7 เขียนแบบถาปัด : 14 งานเขียนชิ้นล่าสุดจากศิษย์เก่าถาปัดจุฬา / อาวุธ อังคาวุธ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
Call Number
Fic. จ73 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
about : blank = ช่องว่าง : ไม่ต่างวัย / ยุทธภูมิ ตั้งศิริสัมฤทธิ์.
Author
ยุทธภูมิ ตั้งศิริสัมฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2547.
Call Number
Fic. ย7ช 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
CASINO ดอกไม้บาป / รงค์ วงษ์สวรรค์.
Author
รงค์ วงษ์สวรรค์,
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call Number
Fic. ร2ค 2548
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
gu / อุดม แต้พานิช.
Author
อุดม แต้พานิช.
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2544.
Call Number
Fic. อ7ก 2544
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Guide story / ส. เทพรำเพย.
Author
ส. เทพรำเพย.
Published
กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542.
Call Number
Fic. ส173ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles