Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ปัจจัยทำนายความผิดปกติการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะช็อก / อรพรรณ คงทรัพย์.
Author
อรพรรณ คงทรัพย์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QZ140 อ4ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ชนก จามพัฒน์.
Author
ชนก จามพัฒน์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WM290 ช3ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก เขตภาคใต้ตอบน / ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Author
ปานชนม์ โชคประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WX159 ป6ป 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการสนับสนุนการเดินร่วมกับการแกว่างแขนต่อระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และเส้นรอบเอว ของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม / เกสราวรรณ ประดับพจน์.
Author
เกสราวรรณ ประดับพจน์.
Published
นครศรีธรรมราช : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WK820 ก7ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการเข้ารับบริการซ้ำ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช / สรีพร ชมบุญ.
Author
สรีพร ชมบุญ.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WS366 ส4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ผลของโปรแกรมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต่อการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน จังหวัดนครศรีธรรมราช / ดลรวี แวเยง.
Author
ดลรวี แวเยง.
Published
นครศรีธรรมราช : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
QV292 ด4ผ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ภาวะสุขภาพและการบริหารจัดการขาของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุธิศา ทองประสิทธิ์.
Author
สุธิศา ทองประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560.
Call Number
WF600 ส7ภ 2560
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles