Search again

Found: 254  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
20 shi ji mo Zhongguo wen xue xian xiang yan jiu / Cao Wenxuan zhu.
Author
Cao, Wenxuan,
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2002.
Call Number
PL2303 C27 2002
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
20 shi ji Zhongguo wen xue zuo pin xuan / Li Ping, Chen Linqun bian.
Published
Shanghai : Shanghai san lian chu ban she, 2004.
Call Number
PL2513 A18 2004
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
A Guide to proper usage of spoken Chinese = Han yu kou yu zhi yin / Tian Shouhe.
Author
Tian, Shouhe.
Published
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she, 1993.
Call Number
PL1137.S6 T5 1992
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
A Survey of China / Ning Jiming.
Author
Ning, Jiming.
Published
[China] Beijing :Beijing Language and Culture University Press, 2017.
Call Number
PL1128 N714 2017
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bai jia xing : you lai, qu wen, yi shi / Zhong yang dian shi tai she jiao zhong xin bian.
Published
Beijing : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2003.
Call Number
CS2990 B35 2003
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bao bao shui qian shi fen zhong. Li Dan, Li Rong bian ; Li Haiyi hui.
Author
Li, Dan.
Published
Xinjiang : Xin jiang ren min chu ban she, 2006.
Call Number
PZ10.831 L523 2006
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bao kan yue du jiao cheng = Baokan yuedu jiaocheng / Peng Ruiqing, Wang Shixun, Liu Qian'gong bian.
Author
Peng, Ruiqing.
Published
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1999.
Call Number
PL1128 P36 1999
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Biao dian fu hao xue xi yu ying yong = Punctuation study and application / Lin Suifang bian zhu.
Author
Lin, Suifang,
Published
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2002.
Call Number
PL1272 L5 2002
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bo ya Han yu. Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhao Yanfeng bian zhu.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
Call Number
PL1128 B6954 2004
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bo ya han yu. I, zhong ji chong ci pian = Boya Chinese : Intermediate I / Li xiao qi, zhao yan feng.
Author
Qi, Li Xiao.
Published
Bei jing : Bei jing ta xue chu ban she, 2013.
Call Number
PL1128 B6954 2005
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bo ya han yu. The learned Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Ren Xuemei, Xu Jingning b ian zhu.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
Call Number
PL1065 B662 2004
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Bo ya han yu. Zhun zhong ji, jia shu pian = Boya Chinese. Li Xiaoqi zhu bian ; Houng Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2013.
Call Number
PL1128 B6953 2013
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Boya chinese : elementary I = Bo ya han yu. I, chu ji qi bu pian / Li xiao qi zhu bian ; Ren xue mei, Xu jing ning bian zhu.
Published
[Beijing, China] : Peking University Press, 2013.
Call Number
PL1128 B6951 2013
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Boya Chinese. Li Xiaoqi zhu bian ; Houng Li, Qian Xujing bian zhu.
Published
Beijing : Peking University Press, 2013.
Call Number
PL1128 B695 2013
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
Chang yong cheng yu yi zi tong = Changyong chengyu yizitong / Chang yong cheng yu yi zi tong bian xie zu bian.
Published
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 2001.
Call Number
PL1273 C4535 2002
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles