Search again

Found: 2,648  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"นายกรัฐมนตรีบนพื้นพรมแดง 2". โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Author
พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สยามมิส พับลิสชิ่ง เฮ้าส์, 2552.
Call Number
JQ1748 พ6น 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
"วิธีวิทยาวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน : บทสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ" / สินธุ์ สโรบล.
Author
สินธุ์ สโรบล.
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552.
Call Number
HN700.592.C6 ส6ว 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
$O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง / ผู้เขียน Jeremy Kourdi ; ผู้แปล ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.
Author
ครูดี้, เจอเรมี่.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
Call Number
HD30.28 ค4ด 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
'เหมา' เรื่องที่คุณไม่รู้ = MAO : the unknown story / จุง ชาง, จอน ฮัลลิเดย์ เขียน ; อายุรี ชีวรุโณทัย แปล.
Author
จุง, ชาง,
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
Call Number
DS778.M3 จ7ห 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
1 ร้อยพันเรื่องราว จากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
Author
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : Lattice work, 2552.
Call Number
AC159 ย5ห 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบรรณาธิการข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขนสพ กรุงเทพธุรกิจ ; [บรรณาธิการเล่ม อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา].
Author
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา.
Published
กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2552.
Call Number
QC981.8.G56 ห36 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles