Search again

Found: 693  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
5 ปี กทช. / คณะอนุกรรมการด้านการจัดทำหนังสือแสดงผลงานในโอกาสคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครบรอบ 5 ปี.
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2553.
Call Number
HE8390.55.Z6 ห6 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
9 เคล็ดลับ สื่อสารสำเร็จ / ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
Author
ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2552.
Call Number
P90 ช6ก 2552
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles