Search again

Found: 95  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / จักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556.
Call Number
P90 ส63 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
20 ปีสำนักข่าวไทย / สำนักข่าวไทย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, 2540.
Call Number
PN5449.T5 ย6 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสตร์, 2549.
Call Number
PN4781 ก6 2549
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
Author
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
Published
กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2540.
Call Number
PN4781 พ6ก 2543
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
การรายงานข่าวชั้นสูง = Advanced news reporting / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
Author
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.
Call Number
PN4781 พ6ก 2540
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles