Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง / อิศรางค์ นุชประยูร ; บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
Author
อิศรางค์ นุชประยูร.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2556, [2013].
Call Number
W62 อ6ภ 2556
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ธาตุวัตถุ / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Author
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

image
พูดจาภาษาหมอ / โดย ภาษิต ประชาเวช.
Author
ภาษิต ประชาเวช.
Published
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2532-.
Call Number
W15 ภ6พ 2532
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
Author
ราชบัณฑิตยสถาน
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
Call Number
R121 ร6ศ 2547,W13 ร6ศ 2547
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
อชิณธาตุ และ อชิณโรค / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Author
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
Article

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles