Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย / อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ... [ และคนอื่น ๆ] ; ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, เมตตา วิวัฒนานุกูล, ปรีดา อัครจันทโชติ, บรรณาธิการ.
Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, 2541.
Call Number
P90 จ63 2541
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles