Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
Author
ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
Published
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2546.
Call Number
QA273.2 ธ6ค 2546eb
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

image
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า / มานพ วงศ์สายสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call Number
TA340 ค56 2553
Location
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles