วันที่ประกาศ : 12 มี.ค. 2563 20:09

ฟรีข้อมูล COVID-19

 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19

ศูนย์บรรณสารฯ ขอส่งต่อข้อมูลของ COVID-19 จากวารสารที่เกี่ยวข้องที่เปิดให้ฟรีดาวน์โหลด ของ Wiley Online Library
ตามลิงค์นี้  https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?HootPostID=a62cc353-04d5-4a8c-a7dc-6ba274436df3&amp%3BSocialnetwork=linkedin&amp%3BSocialprofile=wiley&fbclid=IwAR3gqb4VQ6e1vfUiydXm9hWKxkhAReUrEhNEHLfMgod9Nu1PKRjxj9zB35E

 

 

Shere :